Malzeme Karakterizasyonu için Taramalı Elektron Mikroskobunun Kullanımı

11 Nisan 2021 - Ürün Gruplarına Göre Deneyler

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (EDS) malzeme karakterizasyon özelliği ve nano-boyutlara varan gözlem kapasitesiyle ticemlabs’ın çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır.

SEM-EDS yüzey görselleştirmesi ve hedefli element analizi yaparak malzeme araştırmaları, kalite kontrol, kirletici madde tanımlama ve hasar analizleri için gerekli veriyi sağlayabilmektedir. Bu nedenle laboratuvarlarımız bünyesinde yapı malzemesi analizi ve mimari restorasyon projelerinde kullanılmaktadır.

SEM’e yerleştirilen numuneler 4.8 ila 15 kV voltaj aralığında hızlandırılmış Geri Saçılmış Elektronlar (BSE) ve İkincil Elektron (SE) sistemleri ile görüntülenmektedir. Yaratılan elektron görüntüleri sayesinde mineral oluşumları, yüzey pürüzlülüğü, yüzey çatlakları gibi bir numunenin malzeme özelliklerini ortaya koyan yüzey biçimleri incelenebilmektedir. Laboratuvarlarımızda bulunan SEM ayrıca Otomatik Görüntü Haritalama uygulaması sunmaktadır. Bu uygulamada, birden fazla SEM görüntüsü otomatik olarak toplanıp birleştirilerek daha geniş alanlar için tek bir görüntü elde edilmektedir. 

Numunelerin boyut ve sayılarının asgaride tutulması gereken durumlarla mimari restorasyon sektöründe ve yüksek maliyetli ürün tasarım sürecinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda, mikro hacimlerde analiz yapan SEM-EDS en verimli tekniklerden biri olmaktadır. 100 x 32 mm ve daha küçük boyutlardaki numunelerin incelenebildiği bu sistemde numuneler iletken olmalı veya altın, karbon gibi iletken malzemeler ile kaplanmış olmalıdır. Toz ürünler yüzey sabitlemesi yapılarak incelenebilmektedir.

SEM görüntüleri, malzeme hakkında ileri düzey bilgi için Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (EDS) ile desteklenmektedir. EDS tekniği numune yüzeyindeki elementlerin dağılımını ortaya koyarak numunenin kimyasal kompozisyonunu belirler. Numune üzerinde bir nokta veya çizgi belirlenerek detaylı element analizi yapılabilir ve grafik verileri sağlanabilir. Böylece bir nokta veya doğrultudaki elementlerin varlığı, değişimi ve kompozisyon içerisindeki elementlerin yüzdesel verileri bulunabilmektedir. Bunun yanında alan tarama seçeneğiyle renk kodlu element haritaları çıkarmak da mümkündür. İstenen çözünürlükte ve ölçüm zamanlamasına göre üretilen detaylı haritalar ile numunedeki elementlerin dağılımı gözlemlenebilmektedir. Nokta analizleri ve element haritaları birlikte kullanılarak bir alan için en üst düzeydeki bilgi sağlanabilmektedir.

Ticemlabs bugüne kadar tekstil donatılı harçlar, çimento esaslı ürünler, metal-epoksi yapısal yapıştırıcılı sistemler, tamir harçları ve tarihi yapı malzemeleri için SEM-EDS analizleri yürütmüştür. 


Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.

Bize Ulaşın

+90212276 5 276