Hizmet Prosedürümüz

Deney raporları Türkçe ya da İngilizce olarak tek dilde yayınlanır. İkinci ve diğer dillerdeki rapor talepleri ek ücrete tabidir. Yazılı olarak İngilizce dilinde rapor talep edilmemesi durumunda rapor Türkçe hazırlanacaktır.

Deney numunelerinin iade alınma talebi ticemlabs tarafından müşteriye iletilir. 5 iş günü içerisinde teslim alınmayan numuneler bertaraf edilir, bertaraf giderleri müşteriye ayrıca fatura edilir. İş süresince karşılıklı olarak aktarılan bilgilerin tamamı taraflar arasında saklı kalacağı kabul ve beyan edilir. Kanuni zorunluluk hallerinde taraflar bilgi paylaşımında bulunabilir. Müşterinin deneye katılım göstermek istemesi halinde, diğer müşterilere ait numunelerin gizliliğini sağlayacak şekilde laboratuvarın iş planı ve fiziki olanaklarında güncelleme yapılır ve bu güncelleme masrafları, müşteriye ayrıca fatura edilir. Onaylı sözleşme müşteri tarafından iletildikten sonra müşterinin deneyden vazgeçmesi halinde müşteri, sözleşme bedelinin yarısını, numune tesliminden sonra vazgeçmesi halinde tamamını ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri onaylı teklif ve ödeme olmaksızın laboratuvara numune göndermesi halinde laboratuvar numuneyi teslim alıp almama hakkını saklı tutar. 5 iş günü içerisinde onaylanmaması halinde laboratuvar deney numunesini bertaraf edebilir. Numuneyi gönderen taraf bertaraf giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.

Bize Ulaşın

+90212276 5 276